BYGGEPLASSSKILT

Vi tilbyr byggeplass-skilt til å sette opp ved deres prosjekter for salg og informasjon.

Det blir utført i betongfundamenter med stålrør.

Skiltet er et midlertidig skilt som vi fjerner for dere når prosjektet er ferdig.

Trykket blir utført på stålplate hos et trykkeri. Ved større skilt og værharde strøk blir det satt på perforert duk med trykk.

 

Vi har fast konkurranse dyktige priser