UAVHENGIG KONTROLL

Vi har spesialisert oss i Uavhengig Kontroll av boliger. Vi driver primært med det og har meget god kompetanse og gode innarbeidet systemer for å utføre kontrollen. Vi tar på oss ca 100 oppdrag i året.

Vi kommer alltid på befaring på byggeplass ved uavhengig kontroll.

Kontroll av tidligere utført arbeider tar vi også på oss.

 

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av: 

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger

I tiltaksklasse 2 og 3 kreves det i tillegg uavhengig kontroll for følgende områder:

  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet