TRYKKTEST

Luftlekkasjer har stor betydning for boligers oppvarmingsbehov. God lufttetthet og riktig ventilasjon gir store energibesparelser. Samtidig oppnås godt inneklima uten ubehagelig trekk.

 

Luftlekkasjemåler for boliger vi bruker er Systemair SLB/A-EC.

 

SLB/A-EC kan benyttes for å:

 

  •   avdekke lekkasjepunkter i bygningskonstruksjonen i hele byggeperioden
  •   bekrefte nødvendig tetthet etter utvendig vindtetting av bygget
  •   bekrefte byggets lekkasjetall etter ferdigstilling (forenklet dokumentasjon)
  •   overføre måleresultat til PC via USB

 

SLB/A-EC er tilpasset nye, strengere krav til lekkasjetall og er enda enklere i bruk enn tidligere modell. Apparatet har ikke behov for kalibrering.

 

Enkel og rask kontroll av byggets tetthet avdekker lekkasjer og bekrefter byggets lekkasjetall, både i byggeperioden og etter ferdigstilling. Etter ferdigstilling av bygget kan luftlekkasje være vanskelig å lokalisere, og medføre kostbare utbedringer. Ved trykktesting avdekkes eventuell luftlekkasje enkelt og raskt i byggeperioden, slik at ubehagelige overraskelser etter ferdigstilling unngås. Flere målinger i byggeperioden vil gi god kontroll og informasjon om hvilke løsninger og installasjoner som har betydning for byggets tetthet.

God lufttetthet og riktig ventilasjon gir store energibesparelser - samtidig oppnås godt inneklima uten ubehagelig trekk