BYGGELÅNSOPPFØLGING

Vi kan ta oss av byggelånsoppfølging når banken krever det.

Har erfaring og maler tilpasset stort sett alle banker.

 

Vanligvis vil banken ha 4 rapporter

 1. Etter at grunnarbeider og murerarbeider er ferdigstilt
 2. Etter tett bygg
 3. Klart til maling
 4. Ved overdragelse

 

KONTROLLØRENS OPPGAVER:

 1. Ha oversikt over hvilke byggekostnader som er godkjent av banken
 2. Ha kontroll med at det er en sammenheng mellom forbrukte midler og fremdrift i prosjektet. Det skal ikke foretas endringer underveis som medfører ekstra kostnader uten at dette er godkjent av banken på forhånd.
 3. Bistå kunden med å kvalitetssikre det arbeid som utføres.
 4. Sende rapport til banken ihht spesifikasjon.  Rapporten skal inneholde:
 • Status på prosjektet
 • Anførsler vedr. fremdrift, kvalitet osv.
 • Estimerte gjenværende kostnader
 1. Byggekontrolløren skal være spesielt oppmerksom på eventuelle avvik som kan medføre økte kostnader for kunden, og rapportere raskt tilbake dersom slikt avdekkes.