OVERTAGELSE

Vi har erfaring med forhåndsbefaring og overtagelse av boliger og leiligheter for utbygger.

Som en uavhengig part er det ofte enklere å komme til enighet ved tvilstilfeller.