BYGGELEDER

Vi har lang erfaring med nye boliger og har kompetanse til å oppdage feil og mangler som kan oppstå under byggingen.

Har ulike sjekklister og rutiner som vi bruker i de forskjellige trinn i byggeperioden.

 

Vi følger med på hva entreprenøren gjør før vegger og tak blir lukket for å sikre at boligene deres er bygget etter Norsk Standard og har riktig kvalitet.

 

Kontrollene tas ved behov og hyppighet uavhengig av hvor i byggeprosessen det er.

 

Feil og mangler som oppstår blir gjerne klaget på til Utbygger.

For alt som blir oppdaget og utbedret under byggingen er færre mailer og klager etter overtagelse.