OPPFØLGING AV BYGGEPROSJEKTET

Vi utfører byggeledelse til ditt nye boligprosjekt, hvor vi følger opp hele prosessen fra start til overlevering hvor vi dokumenterer og sørger for at håndverket er utført etter dagens standard og krav. På den måte kan byggefeil og andre uforutsette kostnader unngås.

 

Vi har lang erfaring med nye boliger og har kompetanse til å oppdage feil og mangler som kan oppstå under byggingen.

Har ulike sjekklister og rutiner som vi bruker i de forskjellige trinn i byggeperioden.

 

 

Byggeledelse omfatter:

  • Ukentlig oppfølging på byggeplass
  • Fuktmåling
  • Bildedokumentasjon
  • Oppfølging av håndverkere
  • Kvalitet sikre
  • Lufttetthets måling

 

 

Bakgrunn:

En Byggeleder er en fagkyndig rådgiver for en byggherre i et bygge- eller anleggsprosjekt. En byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen.

Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til entreprenørkontrakten.

Blant byggeleders ordinære oppgaver inngår rapportskriving angående økonomi, framdrift, avvik, arrangere og delta i befaringer for kontroll, ferdigstillelse, overtagelse, reklamasjon og føre protokoll fra disse. En byggeleder skal si fra om avvik av noen betydning og om hvilke tiltak som bør bli satt inn.

Vi følger med på hva byggmesteren gjør før vegger og tak blir lukket for å sikre at huset deres er bygget etter Norsk Standard og har riktig kvalitet.

Kontrollene tas ved behov og hyppighet uavhengig av hvor i byggeprosessen det er.